1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ. 1 1 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ. 2 0 ΦΗΚΗΣ Π.Ο.
ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ. 0 3 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ.
ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο. 0 0 ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ. 0 1 ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ. 0 1 ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 2 1 ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ. 0 1 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ.
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο. 2 2 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ.
ΦΗΚΗΣ Π.Ο. 1 3 ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο.
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ. 1 0 ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ.
ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο. 3 0 ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. 3 0 ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ. 1 1 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ.
ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ. 2 ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ.
ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο. 4 0 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ. ΦΗΚΗΣ Π.Ο.
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 2 1 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ.
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 1 1 ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο. 0 1 ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ. 1 0 ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο.
ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ. 1 0 ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ.
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ.
ΦΗΚΗΣ Π.Ο. 1 0 ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ. 2 2 ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 3 0 ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο.

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ. ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο.
ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ. ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ.
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ.
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο.
ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο. ΦΗΚΗΣ Π.Ο.
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ.
ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ.
ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο. ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο.
ΦΗΚΗΣ Π.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ.

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ.
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ.
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο.
ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ.
ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ.
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο.

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο. ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο.
ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ.
ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ. ΦΗΚΗΣ Π.Ο.

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ.
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ. ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο.
ΦΗΚΗΣ Π.Ο. ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ.
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο. ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ.

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ.
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο.
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ.
ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ. ΦΗΚΗΣ Π.Ο.
ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ. ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ.

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ. ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΦΗΚΗΣ Π.Ο. ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο. ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ.
ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ. ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ. ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ.

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ.
ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ.
ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΦΗΚΗΣ Π.Ο.
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ. ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ.
ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ.
ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο. ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ.

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ.
ΦΗΚΗΣ Π.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο. ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ. ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ.
ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο. ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ.

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΦΗΚΗΣ Π.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο.
ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο. ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ.
ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ.
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ.
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ.

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο. ΦΗΚΗΣ Π.Ο.
ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ. ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ. ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο.
ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο. ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ. ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ.
ΦΗΚΗΣ Π.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ.
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ. ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο.
ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο. ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ.
ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ.
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ. ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο.
ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο. ΦΗΚΗΣ Π.Ο.
ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο.
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ.
ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ. ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ.
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο. ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο.
ΦΗΚΗΣ Π.Ο. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ.
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ. ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο.

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ. ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ.
ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ.
ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ. ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο.
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΦΗΚΗΣ Π.Ο.
ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ.
ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ.
ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ.
ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ. ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΦΗΚΗΣ Π.Ο. ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ.

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ. ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο.
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ.
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ.
ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ.
ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο.
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ. ΦΗΚΗΣ Π.Ο.

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ.
ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ. ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ. ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο.
ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ.

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ. ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ.
ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ.
ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο. ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ.
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ.
ΦΗΚΗΣ Π.Ο. ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ.

24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ.
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ. ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο.
ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ.
ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ. ΦΗΚΗΣ Π.Ο.
ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο.

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ.
ΦΗΚΗΣ Π.Ο. ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ.
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο. ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ.
ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ.

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ.
ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ.
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΗΚΗΣ Π.Ο.
ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο.
ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο. ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ.
ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ.

27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ. ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο.
ΦΗΚΗΣ Π.Ο. ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο. ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ.
ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ. ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο.

28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. ΦΗΚΗΣ Π.Ο.
ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο.
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ.
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ. ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ.
ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ. ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο.

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ. ΦΗΚΗΣ Π.Ο.
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ. ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο. ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ.

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΦΗΚΗΣ Π.Ο. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο.
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ. ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ.
ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο. ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ.
ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο.
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ.
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ.