1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3 1 ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ 5 0 ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ
ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0 3 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ
ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ 3 0 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ 2 0 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ 3 0 ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ 1 1 ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ 0 5 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2 0 ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ 0 2 ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ 1 2 ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ 6 0 ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ 0 1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ
ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ 1 0 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ
ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ 2 1 ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3 2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ 2 0 ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ 2 0 ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ 0 1 ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ 2 0 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ 1 3 ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ
ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ 2 4 ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0 4 ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ 2 2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ 1 6 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ
ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ 5 0 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ
ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 0 ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ
ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ
ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ
ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ
ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ
ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ
ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ
ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ
ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ
ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ