1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3 1 ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ 5 0 ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ
ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0 3 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ
ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ 3 0 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ 2 0 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ 3 0 ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ 1 1 ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ 0 5 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2 0 ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ 0 2 ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ 1 2 ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ 6 0 ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ 0 1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ
ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ 1 0 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ
ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ 2 1 ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3 2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ 2 0 ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ 2 0 ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ 0 1 ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ 2 0 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ 1 3 ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ
ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ 2 4 ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0 4 ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ 2 2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ 1 6 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ
ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ 5 0 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ
ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 0 ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ 1 1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ 1 2 ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ 7 0 ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ 1 0 ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0 2 ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ
ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 1 ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ 1 0 ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ 4 0 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ 1 0 ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ
ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ 2 1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ
ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ 0 3 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3 2 ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ 3 3 ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ 1 3 ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ
ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ 3 4 ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ 2 3 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ 0 5 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ
ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 3 ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ
ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ 3 0 ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0 2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ
ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ 0 2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ
ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ 3 2 ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ 6 0 ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2 0 ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ 3 0 ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ 0 4 ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ
ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ 1 3 ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ