1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ
ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ
ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ
ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ
ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ
ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ
ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ
ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ