1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΝ. ΑΝΘ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ
ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Ζ. ΖΑΧΟΣ ΑΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΚΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΔΑΣ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΔΑΣ
ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΕΝ. ΑΝΘ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Ζ. ΖΑΧΟΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Ζ. ΖΑΧΟΣ ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΚΕΩΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΔΑΣ ΕΝ. ΑΝΘ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ
ΑΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ ΑΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΔΑΣ
ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Ζ. ΖΑΧΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΕΝ. ΑΝΘ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΔΙΑΠΛΑΣΗ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ ΕΝ. ΑΝΘ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Ζ. ΖΑΧΟΣ
ΑΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΝ. ΑΝΘ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Ζ. ΖΑΧΟΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΚΕΩΝ ΑΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Ζ. ΖΑΧΟΣ
ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΔΑΣ
ΕΝ. ΑΝΘ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΚΕΩΝ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Ζ. ΖΑΧΟΣ ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΚΕΩΝ ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΔΑΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ
ΕΝ. ΑΝΘ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΑΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΝ. ΑΝΘ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ
ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΔΑΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΚΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Ζ. ΖΑΧΟΣ
ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΕΝ. ΑΝΘ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΑΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Ζ. ΖΑΧΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΔΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΚΕΩΝ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΔΑΣ ΑΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΑΠΛΑΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Ζ. ΖΑΧΟΣ ΕΝ. ΑΝΘ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Ζ. ΖΑΧΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΕΝ. ΑΝΘ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΔΑΣ
ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΑΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΔΑΣ ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΚΕΩΝ ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Ζ. ΖΑΧΟΣ
ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΕΝ. ΑΝΘ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΚΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΕΝ. ΑΝΘ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Ζ. ΖΑΧΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΔΑΣ
ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΠΛΑΣΗ

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΝ. ΑΝΘ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Ζ. ΖΑΧΟΣ
ΑΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΔΑΣ

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Ζ. ΖΑΧΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΔΑΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΚΕΩΝ ΕΝ. ΑΝΘ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Ζ. ΖΑΧΟΣ
ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΔΑΣ
ΑΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΕΝ. ΑΝΘ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΝ. ΑΝΘ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
ΑΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΔΑΣ ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. Ζ. ΖΑΧΟΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΑΠΛΑΣΗ