1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΚΙΟΥΡΟΙ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΣΚΙΟΥΡΟΙ ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΣΚΙΟΥΡΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015
ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΚΙΟΥΡΟΙ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015
ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΣΚΙΟΥΡΟΙ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ΣΚΙΟΥΡΟΙ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΚΙΟΥΡΟΙ
ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΚΙΟΥΡΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΣΚΙΟΥΡΟΙ ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΚΙΟΥΡΟΙ
ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015
ΣΚΙΟΥΡΟΙ ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΚΙΟΥΡΟΙ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΚΙΟΥΡΟΙ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΚΙΟΥΡΟΙ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΚΙΟΥΡΟΙ
ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΣΚΙΟΥΡΟΙ ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015
ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΚΙΟΥΡΟΙ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΚΙΟΥΡΟΙ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΚΙΟΥΡΟΙ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΚΙΟΥΡΟΙ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015