1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΕΡΙΑ 1 2 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926 1 0 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 0 1 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΚΑΝΑΡΗΣ 0 4 ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 1 1 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926
ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΟΙΝΙΚΑ 2011 0 4 ΑΣΤΕΡΙΑ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 3 0 ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ 4 0 ΚΑΝΑΡΗΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΕΡΙΑ 5 3 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4 0 ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΟΙΝΙΚΑ 2011
ΚΑΝΑΡΗΣ 1 2 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 6 0 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 1 5 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΟΙΝΙΚΑ 2011 2 2 ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926 5 2 ΚΑΝΑΡΗΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2 4 ΑΣΤΕΡΙΑ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΕΡΙΑ 5 0 ΚΑΝΑΡΗΣ
ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ 3 0 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 8 0 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ 4 0 ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΟΙΝΙΚΑ 2011

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΟΙΝΙΚΑ 2011 0 2 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 0 1 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ
ΚΑΝΑΡΗΣ 0 3 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ 4 1 ΑΣΤΕΡΙΑ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926 ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΟΙΝΙΚΑ 2011
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΑ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926
ΚΑΝΑΡΗΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΟΙΝΙΚΑ 2011
ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΟΙΝΙΚΑ 2011 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926 ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΚΑΝΑΡΗΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΑ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΝΑΡΗΣ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ
ΑΣΤΕΡΙΑ ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΟΙΝΙΚΑ 2011
ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΚΑΝΑΡΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926 ΑΣΤΕΡΙΑ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΟΙΝΙΚΑ 2011 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΚΑΝΑΡΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΟΙΝΙΚΑ 2011
ΚΑΝΑΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926
ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΝΑΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΟΙΝΙΚΑ 2011 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΟΙΝΙΚΑ 2011
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΝΑΡΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΟΙΝΙΚΑ 2011 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926
ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ ΑΣΤΕΡΙΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΟΙΝΙΚΑ 2011 ΚΑΝΑΡΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΟΙΝΙΚΑ 2011
ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ