1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 0 0 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ
ΑΠΣ ΑΣΚΟΥ 1 0 ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 0 3 ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ 1 3 ΑΠΣ ΑΣΚΟΥ
ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 3 0 ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ 1 0 ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 1 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΑΠΣ ΑΣΚΟΥ 3 0 ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 0 ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 0 1 ΑΠΣ ΑΣΚΟΥ
ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 0 3 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 2 2 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ
ΑΠΣ ΑΣΚΟΥ 0 4 ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 0 3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ 3 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 0 0 ΑΠΣ ΑΣΚΟΥ
ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 0 ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΣ ΑΣΚΟΥ 1 2 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 0 5 ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 0 3 ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 0 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 3 0 ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 0 3 ΑΠΣ ΑΣΚΟΥ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 0 4 ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΠΣ ΑΣΚΟΥ 4 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ 3 0 ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ 2 0 ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 1 ΑΠΣ ΑΣΚΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 3 0 ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 2 0 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ
ΑΠΣ ΑΣΚΟΥ 1 4 ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 0 3 ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ 1 2 ΑΠΣ ΑΣΚΟΥ
ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 3 0 ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ 1 1 ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 3 3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΑΠΣ ΑΣΚΟΥ 3 0 ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 1 3 ΑΠΣ ΑΣΚΟΥ
ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 0 3 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ
ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 0 ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 2 3 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ
ΑΠΣ ΑΣΚΟΥ 1 2 ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΑΠΣ ΑΣΚΟΥ
ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΣ ΑΣΚΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΣ ΑΣΚΟΥ

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΠΣ ΑΣΚΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΣ ΑΣΚΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ