1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ. 1 1 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ. 2 0 ΦΗΚΗΣ Π.Ο.
ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ. 0 3 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ.
ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο. 0 0 ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ. 0 1 ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ. 0 1 ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 2 1 ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ. 0 1 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ.
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο. 2 2 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ.
ΦΗΚΗΣ Π.Ο. 1 3 ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο.
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ. 1 0 ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ.
ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο. 3 0 ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. 3 0 ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ. 1 1 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ.
ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ. ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ.
ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο. 4 0 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ. ΦΗΚΗΣ Π.Ο.
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 2 1 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ.
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 1 1 ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο. 0 1 ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ. 1 0 ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο.
ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ. 1 0 ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ.
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ.
ΦΗΚΗΣ Π.Ο. 1 0 ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ. 2 2 ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 3 0 ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο.

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ. ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο.
ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ. ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ.
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ.
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο.
ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο. ΦΗΚΗΣ Π.Ο.
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ.
ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ.
ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο. ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο.
ΦΗΚΗΣ Π.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ.

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ.
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ.
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο.
ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ.
ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ.
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο.

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο. ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο.
ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ.
ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ. ΦΗΚΗΣ Π.Ο.

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ.
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ. ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο.
ΦΗΚΗΣ Π.Ο. ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ.
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο. ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ.

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ.
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο.
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ.
ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ. ΦΗΚΗΣ Π.Ο.
ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ. ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ.

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ. ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΦΗΚΗΣ Π.Ο. ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο. ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ.
ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ. ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ. ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ.

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ.
ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ.
ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΦΗΚΗΣ Π.Ο.
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ. ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ.
ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ.
ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο. ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ.

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ.
ΦΗΚΗΣ Π.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο. ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ. ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ.
ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο. ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ.

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΦΗΚΗΣ Π.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Α.Σ.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο.
ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο. ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ.
ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ.
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ.
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ.

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο. ΦΗΚΗΣ Π.Ο.
ΔΙΟΥ Ο ΔΙΑΣ Ο.Φ. ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Π.Σ.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΚΟΖΑΝΗ Φ.Σ. ΣΕΛΛΑΝΩΝ Α.Ο.
ΑΕΤΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ Π.Α.Ο. ΚΑΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΜΕΤΕΩΡΑ Α.Σ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ο. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ Π.Σ. ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ