ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ
Πρόσκληση για Τακτική Γενική Συνέλευση
/latest_article.asp?code=2439&eps=ΕΠΣ_ΠΕΛΛΑΣ
26/2/2020 11:53

ΠΡΟΣ
ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΑΣ
ΘΕΜΑ: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των σωματείων-μελών της Ε.Π.Σ Ν. ΠΕΛΛΑΣ
Κύριε Πρόεδρε ,
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νομού Πέλλας με ομόφωνη απόφαση των μελών του, που έλαβε στην συνεδρίαση της 2/10-2-2020,
Σ Υ Γ Κ Α Λ Ε Ι
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων- μελών της Ε.Π.Σ Ν. ΠΕΛΛΑΣ στις 9-3-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, στην περιοχή καταρρακτών του Δήμου Έδεσσας, στην Έδεσσα, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω:
Α) Εκλογή δύο Γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών.
Β) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
Γ) Διοικητικός Απολογισμός έτους 2019 (από 1-1-2019 μέχρι 31-12-2019).
Δ) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής (από 1-1-2019 μέχρι 31-12-2019).
Ε) Οικονομικός Απολογισμός έτους 2019 (από 1-1-2019 μέχρι 31-12-2019).
ΣΤ) Προϋπολογισμός έτους 2020.

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ
Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία, οι εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα Δευτέρα 9-3-2020 και ώρα 19.00 και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα πρόσκληση και θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό σωματείων-μελών που θα παρευρεθούν, όπου ισχύει η προβλεπόμενη απαρτία στο καταστατικό της Ένωσης Πέλλας και της Ε.Π.Ο.
-Κάθε σωματείο – μέλος θα εκπροσωπηθεί στην Γ.Σ. με έναν αντιπρόσωπο, που θα ορισθεί μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου - μέλους (συνημμένα αποστέλλουμε έντυπο Πρακτικού Συνεδρίασης Δ.Σ σωματείου). Ο αντιπρόσωπος που θα ορισθεί όπως παραπάνω, πρέπει να είναι μέλος του Σωματείου.
-Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο .
Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Γραμματεία της Ένωσης Πέλλας του αποσπάσματος Πρακτικού Συνεδρίασης Δ.Σ. του σωματείου, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 5-3-2020 και ώρα 14.00.


Logo ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

X
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ:
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 13617
• ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 9902
info@insport.gr        Facebook        Youtube
2310.281146       69.74.72.55.55
  
Αποκτήστε το στο Google Play
Produced by © mascot network