ΓΓΑ | Καλεί όλες τις ενώσεις να καταθέσουν πλήρες φάκελο για να «αναγνωριστούν»

  • ΓΓΑ
  • Πριν από 11 ημέρες
  • 113 προβολές
img

ΓΓΑ | Καλεί όλες τις ενώσεις να καταθέσουν πλήρες φάκελο για να «αναγνωριστούν»


Και οι ενώσεις (ΕΠΣ) θα πρέπει να καταθέσουν πλήρες φάκελο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 στη ΓΓΑ για να τους δοθεί η αναγνώριση από αυτή.

Όποιες από τις ενώσεις είχαν λάβει στο παρελθόν «Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» δε θα κάνουν την παραπάνω διαδικασία καθώς θα τους δοθεί αυτόματα η βεβαίωση από τη ΓΓΑ

Ακολουθεί η επιστολή: